Groot onderhoud cloud diensten DLF.
Scheduled Maintenance Report for 1AFA
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 29, 2024 - 19:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 29, 2024 - 07:00 CEST
Scheduled
Gepland onderhoud:
Upgrades van de 1A-cloud systemen in ons datacenter DLF.
Dit betreft de virtualisatie-hosts, routers en storage-nodes.

Verwachte impact:
Korte onderbrekingen in de diensten die vanuit dit datacenter verzorgd worden.
Aangezien alle systemen meervoudig zijn uitgevoerd, verwachten we minimale onderbrekingen. Klanten zouden hier eigenlijk niks van mogen merken.
Posted Jun 24, 2024 - 08:10 CEST
This scheduled maintenance affected: Cloud-diensten DLF (Virtualisatie DLF).